It's simple – ActionBase

מאפשרת ניהול ובקרה על ביצוע תהליכים ארגוניים מורכבים

פתרונות התוכנה

AB4GRC

AB4GRC

 מערכת לניהול מולטי רגולציה המאפשרת לכם לנהל את סיכוני הארגון, ציות, SOX
ביקורת פנים והמשכיות עסקית, תחת ממשק אחד פשוט ונוח.

AB4QUILITY

AB4QUALITY

מכילה תבניות מובנות לביצוע מבדקים וסקרים בניהול ISO ותקנים בין לאומיים. מעניקה גמישות הניתנת להתאמה לדרישות הארגון ולצרכיו.

AB4BUISENESS

AB4BUSINESS

מאפשרים לכם שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי
על 
קבלת החלטות ומשימות אסטרטגיות
חוצות ארגון

איתנו קל יותר

המחקרים מראים כי  ל- 70% מכלל התהליכים הממוחשבים בארגון אין פתרון מובנה וכי הם מבוצעים  בריבוי מיילים ובתוכנות  OFFICE , אשר אינם מאפשרים מעקב אחר הביצוע.

ghdd-01

ממשק משתמש מתקדם
מותאם אישית  

 התאמה של המערכת לתהליך העבודה שלך, הגדרת הרשאות למסכים בהתאם למבנה וצרכיי הארגון

ghdd-02

תמונת מצב עדכנית
בכל שלב ובזמן אמת

 ממשק משתמש פשוט ותצוגות גרפיות ייחודיות

ghdd-03

תכנה אינטואיטיבית
מבוססת office

הטמעה פשוטה, מהירה וקלה בארגון.

ghdd-04

פישוט תהליכי
קבלת החלטות

תוכלו להגדיר, לבצע ולעקוב אחר תהליכים בארגון באופן דינמי,