סקר עמדות
נמל״ה – פתרונות הערכה ומשוב ארגוני

תהליך סקר עמדות הינו דיאלוג חשוב עם העובדים בארגון, המעודד שקיפות, אכפתיות ותחושת הדדיות. עובדים שמרגישים נחשבים, מרגישים שמקשיבים להם, נוטים לתת משוב כנה ואמיתי ומרגישים מחוברים יותר לארגון.

סקרים ארגוניים

במסגרת סקר זה יכול הארגון לקבל דיווח ישיר "מהשטח" על מה שמתרחש בארגון, כפי שהעובדים תופסים אותו ולאתר ולזהות עוצמות וחולשות ארגוניות. ניתן לזהות ולאתר בסקר זה.

תהליך זה מבוצע בדרך כלל אחת לשנה/שנתיים ותלוי באופן ישיר בשינויים ותהליכים ארגוניים. הסקר יכול לתמוך ולבחון תהליכי שינוי ולסייע בעיצוב התרבות הארגונית.

פתרון נמל"ה לסקר עמדות מאפשר להשתמש במאגר שאלות מובנה, תוך התאמת המדדים הרלוונטיים לכל ארגון וארגון. התוצרים המתקבלים כוללים מפות תפיסתיות, ניתוח סטטיסטי והשוואתי ברמה ארגונית ויחידתית.

 סקרים ארגוניים מדגמיים:

בנוסף לסקר העמדות המלא, המתקיים אחת לשנה, ניתן לבצע סקר ממוקד המיועד לבחון נקודתית את תחושותיהם של העובדים. סקר זה, מבוצע לעיתים עם חלק מהעובדים בארגון ומכיל מספר מצומצם של שאלות. את הסקר ניתן להפיץ באופן מותאם למובייל (SMART) ומאפשר לקבל תמונה מידית, בהתאם לצורך נקודתי (לדוגמה לאחר שינוי ביחידה מסוימת).

סקרים ארגוניים