Untitled-10

ההון האנושי בארגון הוא המשאב המשמעותי ביותר והשאיפה לשפר ולמצות אותו מחייבת שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים.
העובדים בארגון שואפים להיות משמעותיים ולקבל הכרה והוקרה על ביצועיהם. בעידן הנוכחי בו הדורות הצעירים המשולבים בארגון מאופיינים במודעות עצמית ולקיחת אחריות על הקריירה, הדיאלוג הארגוני עם העובדים הוא הכרחי. יתרה מכך, הדיאלוג אינו תהליך פרטי של משאבי אנוש בלבד, אלא תהליך ארגוני המשולב ביעדים ובהתנהלות העסקית של הארגון כולו מנהלים ועובדים.
נמל"ה נותנת פתרונות לניהול דיאלוג מלא עם העובדים בארגון, החל ממשובים, תמיכה בתהליכי הדרכה, הערכת ביצועים, ניהול יעדים וניהול טאלנטים. באופן זה, מערכת אחת מאפשרת לבצע תהליכי מדידה ושיפור מתמיד של האנשים בארגון ובכך של הארגון כולו.

מערכת נמל"ה שואפת לשפר ולמצות את ההון האנושי בארגון תוך יישום דיאלוג יזום ופרואקטיבי, באמצעות כלים טכנולוגים מתקדמים.