ניהול תכניות BCP
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ניהול משאבי אנוש

ניהול תוכנית רציפות עסקית BCP.Tracker-

להורדת ברושור – לחץ כאן 

תוכנית BCP לאירגון הינה תוכנית ניהול תהליכים להתאוששות ממקרי אסון בחברה שמשביתים את פעילותה. מטרתה של תוכנית BCP הינה לשמור על הבטחת הרציפות העסקית והפעילות בעת התממשות של ארועים מסוג זה. תוכנית BCP כוללת בין השאר שמירה על המידע שבבעלות החברה, רכושה הפיזי, תכנון חידוש פעילותה של החברה, חידוש התקשורת אליה וממנה שמירת בטחונם ובטיחותם של עובדיה ואנשי המפתח שלה, ועוד.

ריבוי הכללים וההחלטות במסגרת ניהול הרציפות העסקית באירגון מצריכים מערכת ניהול שתרכז את הפעילות בתחום ותפיץ אותה בעת הצורך.

מהו ניהול תוכנית לרציפות עסקית ב BCP.Tracker ?

BCP.Tracker של ActionBase מאפשר מעקב ביצוע על כלל תהליך יצירת תוכנית הרציפות העסקית בארגון.

  • המערכת עורכת סקר ניהול סיכונים ותוכניות התאוששות מאסון.
  • המערכת עורכת רשימות סיכונים שיש לעקוב אחריהם.
  • המערכת יוצרת סיווג, חלוקה לשלבי טיפול, העברה לאחראים ולכפיפים ומנהלת אסקלציות של תקלות ובעיות.
  • המערכת יוצרת תהליכים מובנים למניעת סיכונים.
  • המערכת עוקבת אחר התהליך המבוצע במקרה של התממשות מקרה אסון.
  • המערכת יוצרת בחינה מחודשת של הסיכונים.

לכל החלטה לביצוע מוגדר מיישם ובאפשרותו לפרק את ההחלטות למשימות ולתתי משימות ולהעבירן באופן מיידי לגורם המבצע.
קיימת מערכת התראות ותזכורות אוטומטיות לכל השותפים במעקב ובביצוע.

יתרונות ניהול תוכנית רציפות עסקית ב DRP.Tracker

  • שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על התנהלות האירגון בביצוע הנחיות ונהלי DRP ו BCP – כולל דוחות וגראפים מובנים לעת מוכנות לביצוע.
  • היענות ארגונית גדולה יותר ויישום מהיר של דרכי הטיפול.
  • הוצאת דוחות לידוע תפקוד + תמיכה בהפעלה בעת התממשות אירוע.