ניהול תוכניות עבודה
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ניהול משאבי אנוש

תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות מהוות כלי מרכזי בניהול הפעילות הארגונית ובהכוונתה לעבר יעדים מוגדרים. הכפפת היעדים הניתנים בתוכנית זו למטרות ולפעולות לביצוע הן היסוד לקידום יעדי החברה.

מערכת Plan.Tracker של ActionBase מאפשרת לארגון לוודא עמידה ביעדיו תוך וידוא ביצוע של כלל מרכיבי התוכנית:

  • בניית התכנית ואישורה ע"י ההנהלה.
  • חלוקתה לתת תוכניות עפ"י הנדרש תוך חלוקי ללו"ז ולפרויקטים מוגדרים ומאושרים.
  • הגדרה כללית של לו"ז לפרויקטים ותוכניות עבודה.
  • הכנת תוכניות משנה – תוכנית הצטיידות, גיוס וכ"א ותוכנית הדרכה.


יתרונות ניהול תוכנית עבודה ב Plan.Tracker:

  •  שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על התנהלות הארגון בביצוע תוכנית העבודה, משלב האישורים ועד שלב הביצוע.
  • מעקב באמצעות דוחות ויזואליים וגרפים מובנים כולל היררכיית ביצוע מרמת התוכנית ועד המשימה הבודדת.
  • היענות ארגונית גדולה יותר ויישום מהיר של דרכי הטיפול.
  • הפקת דוחות  ותמיכה בהפעלה בעת התממשות אירוע.
ניהול משובים וסקרים