ניהול סיכונים
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ניהול סיכונים

 ERM Solution הינו פתרון המאפשר ניהול שוטף ומתמשך של תהליך ניהול סיכונים התאגידי, ומתבצע כחלק מניהולה השוטף של החברה. T.E.S  מבוסס על מודל ה COSO ERM, ומהווה פלטפורמה ידידותית וגמישה המרכזת במקום אחד את כלל הפעולות, המסמכים, הפרוטוקולים והדוחות שמהווים את עבודתו השוטפת של מנהל הסיכונים הארגוני, ובעלי הסיכון באשר הם.

ניהול סיכונים

הפתרון מאפשר תהליך מתמשך של ניהול סיכונים ע"י:

 • ביצוע סקרי סיכונים, מיפוי הסיכונים, הערכה ומיפוי ציוני הסיכונים והצגתם על מפה דינמית.
 • הכנת תכניות עבודה ומשימות לטיפול בסיכונים, טיפול וניהול אירועים כאשר הסיכון פוגש את המציאות, בקרות.
 • על מנת להקל על עבודת ניהול סיכונים וההנהלה, כלל המידע מרוכז בדש בורד דינמי המאפשר חקירה, צפיה והפקת דוחות ניהוליים בזמן אמת.

חברות, וארגונים נדרשים לקחת סיכונים כדי להתפתח. האיזון הדק שבין סיכון לסיכוי הנו נקודה רבת משמעות להתקדמות החברה לעבר יעדים אסטרטגיים שהעמידה לעצמה. ActionBase מספקת למנהלי הארגון, פתרון המאפשר לתהליך הפנים ארגוני להתבצע באופן קל ופשוט תוך מעקב ביצוע מיטבי לכלל שלבי התהליך.

ERM.Tracker – ניהול סיכונים שלבי ביצוע

 • קליטת סיכונים ע"י סקר מיפוי או קליטה מאתר פנימי/דוא"ל יעודי.
 • העברת הסיכונים הרלוונטיים לסקר הערכה.
 • ניתוח הסיכונים ע"י הצגתם ב HIT MAP.
 • קיום סדנת מנהלים לבחירת הסיכונים / נושאים שיועברו לטיפול חישוב ציון הסיכון הנוכחי אל מול המקורי (שיורי אל מול שורשי) והצגתו למנהלים בכל שלב.
 • ביצוע מעקב אחר תוכניות ההפחתה והמניעה בחיתוך סוג הסיכון ומחלקות הארגון ולקשור הביצוע להפחתת ציון הסיכון.

 

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

יתרונות מערכת ERM.Tracker :

 • מאפשרת ביצוע סקרי מיפוי והערכה לסיכונים על בסיס פורמטים מובנים.
 • דיווח על סיכונים בכלים מרובים – אתר פנימי או חיצוני, כתובת דוא"ל, סקר מנוהל ועוד.
 • התאמת הסקרים לדרישות הארגון ולצרכיו ע"י כלי ניהול המאפשרים גמישות מרבית.
 • הצגת הסיכונים בפורמט (HIT MAP (25 BOX לצורך ניתוח המידע.
 • העברת הסיכונים למעקב ביצוע ע"י יצירת תכנית הפחתה ומניעה.