ניהול משימות
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ניהול משאבי אנוש

ניהול משימות

ניהול פרויקט הינו משימה מורכבת הדורשת משאבים רבים מגורמים רבים בארגון.

ניהול משימות וניהול מטריציוני של פעילות כזו, רק מגבירה את הסיבוכיות בניהולו. על מנת להקל על ניהול הפרויקט מאפשר ה Project.Tracker לקבוצה הלוקחת חלק בפרויקט לנהל את עולם הביצוע בצורה פשוטה וברורה.

שקיפות הפעולות והתהליכים הפנימיים בפרויקט, סיכומי הדיון, מבדקי האיכות ותוצריהם מרוכזים באופן זמין לקבוצה כולה תוך חלוקת משאבים זמינה.

מהו ניהול משימות מוטות פרויקטים ב Project.Tracker ?

Project.Tracker של ActionBase מאפשר

  • שליטה ובקרה על ניהול ביצוע הפרויקט.
  • הסבת תוכנית הפרויקט לרצף פעולות מעקב (כולל קליטה מפורמט MSProject).
  • מעקב ביצוע וחלוקת פעולות לתת פעולות, ועד לרמת המשימה הבודדת.
  • מבט כולל על התהליך ברמת צוותים, קבוצות ומנהלים.
  • סטטיסטיקות וגראפים מובנים לתצוגת התהליכים ומעקב הביצוע.
  • ממשק ווב מלא להזנת סיכומי דיון פרויקטאלים – כולל מבט מובנה תוך כדי הדיון על כלל משימות העבר של הפרויקט.
  • עדכון כלל נתוני הפרויקט מגליונות אקסל ע"י המשתמשים השונים וקליטתם למערכת לכל אורך חיי הפרויקט.
ניהול משימות