ניהול משובים וסקרים
נמל״ה – פתרונות הערכה ומשוב ארגוני

ניהול משובים וסקרים

משוב הוא הדרך בה מקשיב הארגון לקהלי היעד המרכזיים שלו: עובדים, לקוחות, לקוחות פוטנציאליים ושותפים, ומשלב אותם בהחלטות הארגוניות. משובים פנים וחוץ ארגוניים, הם הדרך הטובה ביותר עבור ארגון לקבל את האינפורמציה המקיפה והאותנטית ביותר על הנעשה בו, ומחוצה לו. המשובים משמשים את יחידות הארגון השונות לצורך למידה ושיפור מתמידים ולכן משקלם רב.

מערכת נמל"ה, היא מערכת לניהול משובים מהמובילות בעולם, פתרון ניהול המשובים בנמל"ה מאפשר לכל יחידה בארגון לקיים סקרים, לקבל ולנתח משובים ולאסוף מידע מעובדי הארגון בכל עת, ללא מגבלה על מספר השאלונים, על מספר המשיבים או תוכן השאלונים.

המערכת מספקת למשתמש כלים נוחים לבניית תהליך המשוב החל משלב בניית השאלון והכנת רשימת המשיבים, דרך ניהול תהליך המשוב עצמו ועד ליכולות ניתוח מתקדמות. מודול ניהול המשובים של נמל"ה מספק מידע לשיפור ביצועים לכל דרגי הניהול ביחידות הארגוניות ביניהן: משאבי אנוש, שירות לקוחות, שיווק ומכירות, מערכות מידע, תפעול ועוד.

מערכת אחת לכל צרכי הסקרים, המשובים וההערכה הפנים ארגוניים:

מעל ל-250 ארגונים בישראל מיישמים באמצעות פתרונות מערכת נמל"ה, תפישה של מערכת מרכזית אחת לכל נושאי הסקרים, המשובים וההערכה בארגון. הנמל"ה הינה כלי ניהולי, יומיומי, המבוסס על אסטרטגיה של הקשבה לעובדים וללקוחות, מספק מידע לשיפור ביצועים לכל דרגי הניהול ביחידות הארגוניות ביניהן: משאבי אנוש, שירות לקוחות, שיווק ומכירות, מערכות מידע, תפעול ועוד.

מערכת נמל"ה מציעה מגוון פתרונות בעולם המשובים והסקרים:

  • סקרי שביעות רצון של העובדים בארגון.
  • סקרי רווחה.
  • סקרי שביעות לקוחות מהארגון.
  • סקר שימוש באתרי האינטרנט.
ניהול משובים וסקרים