מעקב החלטות
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ניהול משאבי אנוש

אחריות הארגון על ביצוע ההחלטות שלו ומצוינות ניהולית הם האתגרים המובילים כיום בשוק.

העידן הנוכחי מציב בפני דרגי הניהול אתגרים חדשים בניהול המידע והתקשורת המשימתית בארגון ומכאן גובר הקושי בניהול ויישום ההחלטות ועמידה ברגולציות. Decision.Tracker מאפשרת כלי שליטה ובקרה פורמאליים, נוחים וידידותיים למשתמש ועל יד כך מושג חיסכון בעלויות וזמן עבודה.

יתרונות מעקב ביצוע החלטות | Decision.Tracker

 • שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על החלטות ומשימות אסטרטגיות חוצות ארגון.
 • היענות ארגונית גדולה יותר ויישום מהיר של ההחלטות.
 • יישום יעיל של ההחלטות תוך התחייבות ללוחות זמנים ברורים וזיהוי צווארי בקבוק.
 • תקשורת ברורה ועקבית בין כל השותפים לאורך כל תהליך ביצוע ההחלטות.
 • סיכומי הדיון הופכים למסמכים דינאמיים עם קבלת דוחות סטאטוס גראפים על גבי מסמך ה Word עצמו.
 • עבודה מתוך סביבת העבודה המוכרת- Word, Outlook, Excel.
 • המערכת מאפשרת איסוף נתונים לקראת הישיבות – איסוף מידע.

Decision.Tracker – שלבי ביצוע

 • ריכוז דרישות רגולציה לפני עלית נושאים לישיבות דירקטוריון – נשלחות יזום אל מנהל הפורום.
 • ריכוז מטלות מישיבות קודמות נשלח אוטומטית למשתתפים.
 • יצירת מסמך סדר יום הכולל המשימות הנדרשות לקראת הישיבה הנוכחית – מקושר לזימון באאוטלוק.
 • סיכום הישיבה עצמו הופך לכלי יצירת פריטי המעקב.
 • שליטה על התהליכים באמצעות תצוגה גרפית מרשימה ומדדי ביצוע מרכזיים.

יתרונות מעקב ביצוע החלטות | Decision.Tracker

 • שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על החלטות ומשימות אסטרטגיות חוצות ארגון.
 • היענות ארגונית גדולה יותר ויישום מהיר של ההחלטות.
 • יישום יעיל של ההחלטות תוך התחייבות ללוחות זמנים ברורים וזיהוי צווארי בקבוק.
 • תקשורת ברורה ועקבית בין כל השותפים לאורך כל תהליך ביצוע ההחלטות.
 • סיכומי הדיון הופכים למסמכים דינאמיים עם קבלת דוחות סטאטוס גראפים על גבי מסמך ה Word עצמו.
 • עבודה מתוך סביבת העבודה המוכרת- Word, Outlook, Excel.