ניהול יעדים
נמל״ה – פתרונות הערכה ומשוב ארגוני

הגדרה ועמידה ביעדי הארגון מאפשרת לארגון להשיג את מטרותיו והינה חיונית להצלחתו. כדי לעמוד ביעדים האירגוניים יש לפרוט אותם ליעדים אישיים לעובדים ומנהלים בדרך שתיצור הנעה לפעולה ומוטיבציה. שותפות העובד בקביעת היעדים, לוחות הזמנים לביצוע ועמידה בהם, מגבירה את תחושת המעורבות והאכפתיות שלו ותורמת, באופן עקיף, לארגון.

מודול ניהול היעדים של נמל"ה, המבוסס על מערכת של שאלונים ומשובים, מאפשר להציג לכל עובד את יעדיו האישיים ואת הערכת הביצועים והיכולות שלו, לתזכר אותו בתזכורת אישית קבועה במערכת ולוודא כי הוא עוקב אחר יעדיו ועומד בהם, כמו גם מעדכן את הדרג הניהולי ומאפשר למערך כולו לעקוב באופן יעיל ופעיל אחר המאמץ הכולל והאישי של כל עובד ולהגיב בהתאם.

הערכת ביצועי עובדים הפכה בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מפעילותו של כל ארגון.

ההערכה מאפשרת לאגף משאבי אנוש ולהנהלה הבכירה למדוד את ביצועיו של כל עובד בתחומים המקצועיים, הארגוניים, החברתיים וכן את ביצועי היחידות השונות בארגון.

מטרת התהליך היא לבחון את מידת ההתאמה בין ביצועי העובד והתנהגותו לבין הציפיות ממנו כפי שהוגדרו בתוכנית היעדים.

הפתרון המלא של נמל"ה מאפשר לשלב את הצבת היעדים והבקרה החצי-שנתית ושנתית שלהם, עם ניהול יעדים Agile-י. כלומר, לאחר שהיעדים הוצבו במסגרת תהליך הערכה/הגדרת יעדים, עוברים היעדים לניהול יום יומי במערכת לניהול משימות.

ההתנהלות במערכת זו מאפשרת לבקר ולעקוב אחר ההתקדמות בעמידה ביעד באופן שוטף ובמידת הצורך לעדכן את היעד, לקראת תהליך הבקרה השנתי מוזן היעד וסטטוס הביצוע בחזרה למערכת הנמל"ה לצורך הערכה.

בעידן בו נדרש הארגון לגמישות להתאמה מהירה למציאות, חייבים הכלים לניהול העובדים להתאים את עצמם ולאפשר לארגון להשיג את יעדיו.