ניהול טאלנטים
נמל״ה – פתרונות הערכה ומשוב ארגוני

איתור וניהול המנהיגים בארגון וחיזוק המחוברות הארגונית מהווה מרכיב משמעותי לשיפור התוצאות העסקיות.

השקעה באנשים היא אחת ההשקעות המשמעותיות ביותר שעושה הארגון. כאשר האנשים מחוברים לארגון ומתואמים למטרות הארגוניות, הארגון מוכן יותר לאתגרים ולהתמודדות עם מתחרים.

הפתרון של נמל"ה מציע תהליך שלם הכולל איתור התכונות הרלוונטיות המעידות על הטאלנטים הארגוניים, ביצוע הערכת ביצועים אובייקטיבית שתאפשר להתבסס עליה בקבלת ההחלטות, מיפוי עובדי הארגון במפת ה9box ולבצע מעקב וניהול של תוכניות פיתוח רלוונטיות לכל קבוצת עובדים.

 

מערכת נמל"ה כוללת יכולות איתור וחיפוש מתקדמים המאפשרת לחתוך ולזהות על המפה הארגונית, עובדים בעלי ידע קריטי, עובדים בעלי סיכון נטישה, עובדים בעלי פוטנציאל ועוד.

פתרונות ניהול הטאלנטים של נמל"ה, המהווים חלק מפתרונות הערכת העובדים הקיימים במערכת, נותנים מענה מותאם וספציפי לצרכי כל ארגון וכן כלים לאיתור, טיפוח ופיתוח הטאלנטים, לאורך זמן.