ניהול הסכמים וחוזים
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ActionBase מציגה פתרון המאפשר לעקוב אחר תהליכי מימוש וביצוע הסכמים וחוזים, יכולת צפייה בדוחות מסכמים המציגים את שלבי ביצוע ההסכם

  • צפייה בנושאים פתוחים לטיפול.
  • קבלת התראות על סיום תוקף החוזה או תוקף סעיף מסוים.
  • ומאפשר לוודא כי ההסכם מיושם במלואו לאורך הארגון כפי שהוסכם על ידי כל הצדדים.

מערכת ActionBase מאפשרת:

  • לעקוב אחר חלקים או נושאים בהסכם ולוודא כי האחראים מוזכרים ומחויבים לכך שהדברים ייושמו.
  • לעקוב אחר ביצוע הפעולות ולפקח על התהליך בזמן אמת.
  • קבלת התראות אוטומטיות או דוחות מרכזים לדוא"ל של הגורמים הממונים להתרעה על תום תקופת החוזה.
  • לנהל ישיבות וועדות רכש מתהליך ייזום הבקשה ועד לאישור החוזה, תוך מעקב אחר מצב הבקשה והשלמת פרטים מול מזכיר הוועדה.
  • לעבוד בסנכרון מלא ולקבל את תמונת המצב העדכנית בכל זמן ומקום.