ניהול ביקורת פנים
ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

עם רגולציה הולכת וגוברת, סיכונים חוקתיים ותפעוליים, עומד בפני אנשי הביקורת אתגר עצום להוות שותף אסטרטגי וכן גורם עצמאי אשר מבקר את אופן תפקוד הארגון. פתרונות מסורתיים ולא יעילים, היו לרוב ידניים ומבוססים על ניירת או אפליקציות סגורות אשר אינן מאפשרות שיתוף עבודה ומעקב מול מבוקרים.

Audit Tracker נועד לספק פתרון פורץ דרך לניהול תהליכי ביקורת פנימיים. שימוש ב Audit Tracker מבטיח שכל הפעולות מבוצעות ושיש לוועדת הביקורת ראייה מלאה ושליטה על כל הסקירות בארגון. המערכת מאפשרת גם קישור עם פתרון ניהול הסיכונים כך שנושאי תכנית העבודה השנתית של הביקורת יגזרו מתכנית ניהול הסיכונים של הארגון  באופן אוטומטי את כל הנוגעים בנושא על כל שינוי, עדכון או פעילות חדשה.

יתרונות Audit Tracker:

 • שליטה ועדכון בזמן אמת על כל התהליך.
 • ביקורת פנים מאפשרת לבעלי העניין בתהליך צפייה בזמן אמת.
 • שליטה על התהליכים באמצעות תצוגה גרפית מרשימה ומדדי ביצוע מרכזיים.
 • Audit Tracker נותן לדרגי הניהול את האינפורמציה הדרושה להם על מנת להישאר מעודכנים, להגיב בזמן ולהקציב משאבים כנדרש.
 • יכולת התקשורת אל מול המבוקרים הינה פשוטה ורב ערוצית כך שפשטות ונוחות המענה הינה מירבית.
 • עבודה מסביבת העבודה הטבעית של המשתמש – כלי ה Office.

Audit Tracker – שלבי ביצוע

באמצעות Audit Tracker תוכל להגדיר, לתכנן ולבצע מעקב אחר תהליך הביקורת בשלבים הבאים:

 • תוכנית העבודה השנתית.
 • תוכנית ביצוע הביקורת הבודדת.
 • ניהול מענה ראשוני מהמבוקרים.
 • יצירת דו"ח הביקורת הסופי.
 • מעקב אחר ההמלצות הכלולות בו.

תוכנית העבודה השנתית ניתנת לבניה גם מנושאים שעלו בסקר הסיכונים של הארגון.