הפצת נהלים
נמל״ה – פתרונות הערכה ומשוב ארגוני

הפצת נהלים הם צורך הנגזר מרגולציה ומתקנים שונים

כגון תקני ISO איכות, בטיחות ועוד. לרוב, נהלים הנם צורך חיוני ליצירת סדרים חדשים או לשמירה על סדר קיים בארגון. נהלים מהווים מנגנון להתייעלות, לשמירה על רמת מוצר או שירות שמספק הארגון. הם משמשים חברות להגנה על העובד בעת עבודתו ולהגנה על נכסי החברה.

הטמעת נהלים באופן מסודר ומלא הנה הכרחית לפעילותו התקינה של ארגון ולשמירה על עקרונותיו, ולכן כל מהלך של הפצת נוהל דורש בקרה ומעקב על קבלתו. פתרון נמל"ה להפצת נהלים מאפשר הפצה יעילה ומושכלת של המידע החיוני בארגון, הפצת נהלים בדיוור אלקטרוני, שילוב לימוד הנהלים באמצעות לומדות המלוות בשאלונים מובנים, גלישה אל לומדות ומסמכים ארגוניים מתוך קישורי אינטרנט ועוד.

אחד היתרונות המרכזיים בנמל"ה הוא יכולת המעקב, הבקרה והתיעוד לאורך זמן, על שלבי תהליך הטמעת הנהלים, משלב ההפצה, דרך הקבלה והאישור ע"י הנמענים עד לבקרה השוטפת של הדרג האחראי על השלמת הטמעת הנוהל.

הפצת נהלים באמצעות מערכת נמל"ה היא פתרון יעיל ופשוט ליישום, המיושם בהצלחה בארגונים שונים כגון: בנקים, שוק ההון והביטוח, מוסדות רפואיים, מוסדות חינוך, תעשיות ביטחוניות, משרדים ממשלתיים, מוסדות מוניציפליים, תעשיית היי-טק, ועוד.

דוגמאות לנהלים המופצים והמוטמעים באירגון באמצעות מערכת נמל"ה:

  • קוד אתי
  • נוהל מניעת מעילות והונאות פיננסיות
  • נוהל אבטחת מידע
  • נוהל מניעת הטרדה מינית
  • נוהל לקליטת עובד
  • נהלי בטיחות