הערכת ספקים
נמל״ה – פתרונות הערכה ומשוב ארגוני

נושא הערכת הממשק בין יחידות ארגוניות תופס היום מקום חשוב בחברות רבות. ביצוע הערכות ספקים בצורה ממוחשבת חוסך בירוקרטיה רבה ומקל על עבודת הניתוח. תהליך הערכות ספקים/ממשקים תורם לשיפור השירות מנותני השירות בחברה דבר התורם לחברה כולה

כיצד מבצעים תהליך הערכת ספקים ממוחשב באופן גמיש ופשוט?

באמצעות פתרון מערכת נמל"ה –ניתן לבדוק את רמת התפקוד ושביעות הרצון של המחלקות מנותן השירות הפנימי, דבר המביא לשיפור התפקוד ושביעות הרצון בחברה כולה. באמצעות מודול הערכת ספקים של מערכת נמל"ה ניתן לבצע הערכת ספקים ממוחשבת, באופן קל לשליטה ומותאם אישית.

מאפיינים עיקריים:

  • מודול בניית שאלונים גמיש– מאפשר לארגון להתאים את השאלון לצורך הספציפי עם ה- Look&Feel הספציפי
  • הגדרת יחס בין ממשקים באופן נוחמתאר את יחסי הגומלין בין אנשים לממשקים אותם יש להעריך באופן גמיש ונוח
  • מערכת הפצה מסודרתניהול של כלל המשיבים כולל נתוני רקע
  • מודול ניהול תהליך חזקתהליך ההערכה מנוהל בעזרת ממשק שנותן שליטה מלאה על כמעט כל אופציה בתהליך
  • יכולות ניתוח מתקדמותדוחות סיכום בסיסיים יחד עם מנוע הפקת דוחות יעודי והתממשקות מלאה עם Excel ו-SPSS

ביו הפתרונות: