Ramdor BI 

 קבלת מידע עסקי יעיל ואמיתי בזמן אמת
ייעול שיטות העבודה ותהליכים העסקיים
שיפור אופן קבלת ההחלטות בארגון 

 

דשבורד ניהולי המאפשר ניתוח אנאליטי של המידע העסקי בעת קבלת החלטות אסטרטגיות. תומך בנקיטת פעולות אופרטיביות לשיפור מצב עסקי נתון, מתאים לחברות בסדר גודל שונה : קטנות כגדולות

בינה עסקית (Business Intelligence) או בשמו המקוצר BI, הנו תחום רחב המתייחס למגוון רב של כלים, תוכנות, טכנולוגיות, אפליקציות ומתדולוגיות המשמשות לאיסוף, אינטגרציה, טרנספורמציה וניתוח של נתונים והפיכתם למידע עסקי שימושי ויעיל עבור הארגון

איך ה_BI יכול לתרום לחברות הקבלניות?

ניתוח עמידה בלו"ז פרויקט

דשבורדים ניהוליים למעקב פרוייקטלי לניהול חוזים מול קבלי משנה

יישום דוחות בקרה על תקציבי פרויקט – דוחות תקציב מול ביצוע

חיוויים ומחוונים לניטור חריגות תשלום

מעקב ופילוח הסכמים

הנגשת מידע פיננסי כולל דוח יתרות בנקים ודוחות תזרים מידע שוק ההון ועוד

איך זה מתבצע?

התהליך מבוצע ע"י חיבור פלטפורמות ואפליקציות BI למערכות פיננסיות, תפעוליות או כל מקור מידע עסקי הקיים בארגון או מחוצה לו, עיבוד שליפה וניתוח הנתונים המתקבלים מתוך אותן מערכות והנגשתם באופן וויזואלי ופשוט לניתוח והבנה. הנגשת המידע מיושמת באמצעות דוחות, גרפים, התראות, וויזואליזציות שונות ושולחנות עבודה ניהוליים (Dashboards).