מתכנן

ניהול אומדנים, חוזי תכנון , מבוסס על מחירונים.

תוכנה לקבלנים

בקרה תקציבית, יומני עבודה ממוחשבים , ניהול מסמכים , וריכוז מידע.

בקר איכות 

מערכת הענן QM מגדירה נהלים לבדיקות , מנהלת ומתעדת את כל שלבי בקרת האיכות בפרויקט.

יזם

ניהול פרויקטים הנדסיים תשתיות, בינוי והנדסה, בארץ ובעולם.

אחזקה

ניהול יעיל של מערך הלוגיסטיקה והאחזקה בארגון