ניהול פרוטוקלים ומשימות בענף הבניה

אחת הבעיות הגדולות בניהול הפרויקט היא אובדן היכולת לשלוט על המשימות שהוטלו ועל הסטטוס שלהן. מערכת פשוטה וידידותית תאפשר לך לעקוב באופן ממוחשב על המשימות ולהבין במבט אחד מהם החסמים לפרויקט!


תוכנה לענף הבניה - לקוח ממליץ

"המערכת האינטרנטית לניהול פרויקטים של רמדור מאפשרת לנו תמונת מצב עדכנית וברורה של הפרויקטים שלנו, משפרת את הבקרה התקציבית, ניהול המשימות ותהליכי ההתקשרות והמכרזים מול הספקים. המערכת הוטמעה היטב והיא משולבת בתהליכי העבודה שלנו כחלק אינטגרלי מהמערכות האירגוניות"

תמיר עדוי | מנהל אגף מערכות מידע, רשות הטבע והגנים