בקרת איכות והבטחת איכות בפרוייקט הנדסי 

להמשך לפתרון
גלול למטה

Untitled-1-01


איך מתבצעת בקרת איכות / הבטחת איכות בפרוייקט הנדסי?

arrows הגדרת עץ פרויקט.

arrows הגדרת נהלים לבדיקות באתר, ניהול ותיעוד כל שלבי בקרת האיכות.

arrows הזמנה ומעקב אחר ביצוע בדיקות מעבדה ומדידות נדרשות.

arrows הגדרת רשימת תיוג לכל אלמנט באתר.

arrows דיווח ומעקב אחר ליקויים.

arrows קבלת תמונת מצב עדכנית און ליין על איכות הפרוייקט.

arrows דגלים אדומים לגבי נושאים הדורשים טיפול.

 

35593228_m

פלטפורמה משותפת בענן לכל הגורמים בתהליך לניהול ותיעוד של כל הפרוייקט 

jhjkhj-02

מערכת אינטרנטית בממשק ידידותי, תמיכה בתהליכי העבודה, דגלים אדומים, עבודה מהשטח באמצעות מכשירים ניידים, כל אלו מובילים לתועלות הבאות:

arrows הבטחת קיומו של מערך ניהול איכות (בקרה והבטחה) אפקטיבי.

arrows צמצום התקלות בפרויקט ועלות התיקונים.

arrows גמר פרוייקט ומסירתו למזמין כמפורט בתוכניות, תקנים ומפרטי הפרויקט.

arrows הגברת הסיכוי לפרויקט שעומד בתקציב ולו"ז.


הגדרת נהלים לבדיקות, ניהול ותיעוד כל שלבי בקרת האיכות בפרויקט.

הבטחת איכות

יומני עבודה

ניהול מסמכים

תקציב

מחירונים והסכמי מסגרת

חוזים וחשבונות

פרוטוקולים ומשימות

ניהול תהליכים