Oracle Product Lifecycle Analytics

Product-Lifecycle-1

ניתוח כדאיות ההשקעה במוצרים חדשים על בסיס מכלול הנתונים המתקבלים ממקורות וגופים שונים לאורך מחזור החיים של המוצר,  מאפשר קבלת החלטות השקעה מושכלות יותר, תוך הפחתת
סיכונים ואפשרות להגיב באופן מיידי לדרישות השוק המשתנות.

למידע נוסף לחץ כאןלהורדת הברושור לחץ כאן