Product Collaboration

Product-Lifecycle-1

ניהול ושיתוף המידע ההנדסי והלוגיסטי בארגון על תכולת המוצר החדש והמשתנה, לאורך חיי המוצר והשרשרת העסקית.

המערכת מרכזת את כלל המידע ההנדסי והלוגיסטי של המוצר ויוצרת קרקע אחידה וכוללת לפעולות כגון גיבוש הקונספט, עיצוב, פיתוח, ייצור, ניהול ספקים ומלאי, שירות, שיווק ומכירות, באמצעות ניהול, תיאום ואופטימיזציה של כלל המידע, התהליכים וההחלטות הננקטות ע"י הענפים השונים בחברה במהלך חיי המוצר.

למידע נוסף לחץ כאןלהורדת הברושור לחץ כאן