It's simple – ActionBase
AB4GRC

ABGRC הוא פתרון מהפכני לניהול תהליכי ביקורת פנימיים, אשר מבטיח שכל הפעולות מבוצעות כהלכה וכי יש לוועדת הביקורת ראייה מלאה ושליטה על כל הסקירות בארגון. המערכת מאפשרת קישור לפתרון ניהול הסיכונים כך שנושאי תכנית העבודה השנתית של הביקורת יגזרו מתכנית ניהול הסיכונים של הארגון באופן אוטומטי את כל הנוגעים בנושא על כל שינוי, עדכון או פעילות חדשה.

גישת איחוד קווי ההגנה – פתרון שלושת קווי ההגנה שלנו

גישת ABGRC לאיחוד קווי ההגנה בארגון פועלת בדרך של ראיית הארגון שלכם כשכבה הוליסטית אחת. היישום מבוצע ע"י חיבור אמצעי הבקרה, איסוף ממצאי הביקורת והמהלכים הארגוניים, בבסיס מפת ניהול הסיכונים.

גישה זו מפחיתה את הנטל בביצוע פעילויות שכיחות ע"י אנשים בארגון הזקוקים למידע זהה. התוצאה הסופית שתקבלו היא ארגון בעל יכולת ברורה ועקבית לדרג ולמדוד את השיטה בה הוא פועל לצורך עמידה בפיקוח ובקרות החובה.

ענו על סקר קצר בעל מספר שאלות וגלו האם גם אתם מחוייבים ברגולציית ה GDPR

הפתרון הטוב ביותר שיסייע לך לנהל את תאימות ה-GDPR 

רגולציית ההגנה על הפרטיות (GDPR) מחליפה את ההוראות להגנה על הפרטיות (דירקטיבה 95/46/EC) של האיחוד האירופי מ-1995.
פתרון ABGRC מספק לך את הכלים הדרושים לתיעוד העמידה בדרישות וביצוע הערכות הסיכון, בחינת הביקורות ופעילויות רגולטוריות נוספות, כך שתוכל לקבל תצוגה ברורה של תאימות ה- GDPR ברחבי הארגון כולו וגם את האפשרות להוכיח אותה.

יתרונות ABGRC:

שליטה ועדכון התהליך בזמן אמת, וכן אפשרות צפייה בתהליך בזמן אמת ע"י בעלי העניין.
שליטה על התהליכים באמצעות תצוגה גרפית מרשימה ומדדי ביצוע מרכזיים.
עדכון דרגי הניהול באינפורמציה הדרושה להם על מנת להישאר מעודכנים, להגיב בזמן ולהקצות משאבים כנדרש.
יכולת תקשורת פשוטה ורב ערוצית אל מול המבוקרים.
עבודה מסביבת העבודה הטבעית של המשתמש – כלי ה- Office.

פתרון ABGRC מספק:

זיהוי כלל הנתונים הנחשבים "פרטיים" בהתאם להגדרות GDPR.

סיווג כלל הנתונים תוך רגישות לפרטיות על ידי הקצאת תכונות אבטחת מידע, כגון "CIA" (confidentiality, integrity, availability) לנתונים שלך.

הערכת הסיכונים לנתונים רגישים, במיוחד בנוגע לזכויות ולחירויות של נושאי הנתונים.

הגדרת בקרות ואמצעים מקלים וקביעת נהלי בדיקות בקרה.

הצגת התאימות לרשויות הרגולטוריות – יכולת להראות כיצד אתם מבצעים עיבוד נתונים אישיים, כיצד אתם מתמודדים עם סיכונים, ואילו מאמצים מקלים הטמעתם בארגון.

 

ניהול רצף עסקי וגמישות

תוכניות ניהול המשכיות עסקית וגמישות לעתים נתפשות ע"י העסק כפונקציה למזעור הפסדים כספיים ולהקטנת סבירותם של נזקי רצף השירות.
ABGRC  מאפשר לך:
ביצוע ניתוח ההשפעה העסקית (BIA) של התהליכים העסקיים שלך.
עריכה, סקירה ועדכון תוכניות ההמשכיות העסקית שלך ותכנית התאוששות ממשבר.
רציפות תקשורת עסקית ותוכנית התאוששות ממשבר עבור מחלקות בארגון.
פתרון בעיות ע"י הקצאה ובקרה של תוכניות פעולה.
התרעה על אירועי משבר שמפעילים תוכניות המשכיות וגמישות.
ריכוז הנתונים מתוכניות אלו על מנת להימנע מכפילות של פעולות.
הערכת הנכסים הקריטיים שלכם ומקסום הוצאות הבקרה.
הבנה הוליסטית כוללת של השפעת אירועי הסיכון לארגון שלך.

רגולטוריות וניהול תאימות תאגידית

ארגונים שצריכים להתאים את עצמם למגוון תקנות, עומדים בפני משימה מרתיעה של ניהול שינויים אלו.

מנקודת המבט של הסכנות וההתאמה הרגולטורית, ארגונים נאלצים ליצור תהליכים לזיהוי שינויים רגולטוריים והטמעת התאמות לצד תהליכים ייעודיים לשמירה על ציות לתקנות.  

פתרונות ABGRC רגולטוריות וניהול תאימות תאגידית מאפשרים לך לאחד מידע מגופים רגולטוריים מרובים, כמו כן, לתעד את השפעת הרגולטוריות וניהול התאימות התאגידית על העסק ולהקים תוכנית עמידה, חוזרת וניתנת לבחינה של עמידה ברגולציות ושמירה על פרטיות הנתונים.

ניהול סיכונים תפעוליים

הדרך הטובה ביותר להעריך, לתעדף ולתקשר סיכונים ארגוניים בין צוות המנהיגות.

ABGRC מספק דרך פשוטה וישירה ללכוד ולשמור על ראייה היקפית של כלל הסיכונים ברחבי הארגון, לעקוב אחר הסיכונים המשמעותיים ביותר ולתכנן את תכנית הביקורת והפחתת הסיכונים כך שתהיה בעלת ההשפעה המקיפה ביותר. פתרון ניהול סיכונים ABGRC הינו קל לשימוש ובעל יכולת קונפיגורציה גבוהה מאוד. הוא מכסה את כל ההיבטים של ניהול הסיכונים :
זיהוי סיכונים | הערכת סיכונים | הערכת סיכונים מרכזית | ניהול פעולות | לוח מחוון ודיווח איכותי ויציב.

תאימות לחוק סרבנס-אוקסלי (Sarbanes-Oxley)

ABGRC SOX 404 ו- 302, מספק פתרון בקרה פנימית מקיף ויישום מהיר וחסכוני שמספק את הדוחות הנדרשים כגון: SOX 404.

הפתרון קל לשימוש על ידי מנהל sox ועל ידי משתמשי הקצה.

פתרון ABGRC מאפשר לך לבצע הערכות של בדיקות בקרה על ידי העלאת כל המסמך/הראיות שלך אשר תומכות בבקרות אלו ולשלוח אותם דרך זרימת העבודה לבדיקה ואישור.