It's simple – ActionBase

AB4BUSSINESS

מאפשרים לכם שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על החלטות ומשימות אסטרטגיות חוצות ארגון

dsfgvsd-06

ניהול תהליכי הביקורת

מבטיח שכל הפעולות מבוצעות ושיש לוועדת הביקורת ראייה מלאה ושליטה על כל הסקירות בארגון

dsfgvsd-04

ניהול פרויקטים

מאפשרים לכם לנהל את ביצוע הפרויקטים תוך שקיפות הפעולות והתהליכים הפנימיים בפרויקט, סיכומי דיונים, מבדקי איכות, מבט כולל על הצוותים תוך תצוגה גרפית ברורה לאורך כל חיי הפרויקט.

dsfgvsd-01

ניהול חוזים

מאפשרת לכם לעקוב אחר תהליכי מימוש וביצוע הסכמים וחוזים לצד יכולת צפייה בדוחות מסכמים המציגים את שלבי ביצוע ההסכם.

dsfgvsd-02

ניהול פניות הציבור

מערכת המשלימה את מערכת ה CRM הארגונית ומאפשרת ניהול ומעקב אוטומטי של פניות הציבור

dsfgvsd-03

ניהול ומעקב החלטות

מאפשר לכם שליטה ובקרה פורמאליים על ניהול המידע והתקשורת המשימתית בארגון ובכך חסכתם זמן עבודה וכסף

dsfgvsd-07

מעקב תכניות ושיטות עבודה

מאפשר לארגון יכולת מעקב אחר עמידה ביעדי עסקיים מתוך דוחות גרפיים מובנים
ושקיפות מלאה של הדרג הניהולי

dsfgvsd-05

ניהול תהליכי HR

מאפשרת כלי שליטה ובקרה על ניהול ומעקב אחר התהליכים של מחלקת משאבי האנוש של הארגון. מערכת חלוקת משימות אוטומטית המכילה התראות, תזכורות אוטומטיות, תוך שקיפות מול הגורמים.