ניהול משאבי אנוש

ActionBase – פתרונות לניהול תהליכים ומעקב ביצוע

ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש בארגון הוא אחד מהתהליכים המסועפים והביורוקרטיים ביותר בארגון.

למנהל כוח האדם יש צורך בשליטה וביכולת מעקב אחר תהליכים אלו, שהנם לעתים מהירים ומשתנים תמידית.

ניהול הסכמי שכר, תנאים, וסעיפיהם. ניהול תהליכי גיוס, "טופס טיולים", ניהול פרישה, פיטורין וחלופת עובדים, תהליכי אישורי חופשות ועוד תהליכים רבים אשר המצריכים פעילות ניהול ומעקב יום-יומיים.

מהו מעקב ניהול משאבי אנוש ? 

Human Resources.Tracker של מערכת ActionBase נותנת מענה מלא לפעילות מנהל משאבי האנוש באירגון.

מאפשרת כלי שליטה ובקרה על ניהול ומעקב אחר התהליכים של מחלקת משאבי האנוש של הארגון.

המערכת מנהלת אסקלציות של התהליכים החשובים לאירגון. יוצרת חלוקה לשלבי טיפול, העברה לאחראים ולכפיפים.

המערכת גוזרת כל נושא לטיפול ישירות מתוך מסמך או דו"ח אקסל, ומאפשרת מעקב פשוט ואוטומטי אחרי כל המשימות הנדרשות למימוש ההחלטה.

לכל החלטה מוגדר מיישם ובאפשרותו לפרק החלטות של מנהל משאבי האנוש למשימות ולתתי משימות ולהעבירן באופן מיידי לגורם המבצע.

קיימת מערכת התראות ותזכורות אוטומטיות לכל השותפים במעקב ובביצוע.

ניהול משאבי אנוש

יתרונות מעקב קשרי לקוחות  |  Customer.Tracker

  • שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על התנהלות האירגון בניהול עובדיו וניהול משאבי אנוש.
  • עבודה מתוך סביבת העבודה המוכרת – Word Outlook ,Excel.