משוב טלפוני
Attentive – שיפור תהליכי מכירה, שירות וחווית לקוח

משמש כערוץ האיסוף המסורתי של סקרי ומשובי לקוחות. סוקר אנושי מאפשר הצגת שאלונים ארוכים יותר ללקוח, ולכן קבלת משוב עם עומק רב, תוך שמירה ממוקדת על ייצוגיות המדגם.

משוב טלפוני

אך מצד שני, בגלל עלויות האיסוף הגבוהות של כל משוב טלפוני, הוא מאפשר טיפול במדגם מצומצם למדי של לקוחות ולכן לא יכול לשמש ככלי עיקרי להצפת לקוחות לא שבעי רצון ולסגירת מעגל הטיפול מולם.

רצוי להשתמש במשוב טלפוני כחלק מתמהיל משוב רחב יותר ובדגש על פנייה לקבלת משוב מלקוחות חשובים, או על נושאי פניה קריטיים.