משוב אתר WEB
Attentive – שיפור תהליכי מכירה, שירות וחווית לקוח

פתרון AttentiveTM WEB

השימוש בערוצים ישירים לקניה ושירות גבר בשנים האחרונות באופן ניכר והם מהווים מרכיב משמעותי במתן השירותים ללקוח. כיום, לקוחות רבים מתחילים את תהליך הקניה/שירות שלהם באתר החברה, שמאפשר להם לבצע רכישות ולקבל שירותים בנוחות ובזמינות של 24/7.

ניהול נכון של השירותים באתר ומשוב אתר WEB מביא להגדלת המכירות תוך הפחתת העומס על מוקדי השירות והסניפים.

משוב אתר WEB

פתרון AttentiveTM WEB מאפשר הצגת משוב ללקוח במהלך הגלישה באתר ה- WEB של החברה, בדגש על כך שהמשוב צריך להיות פרסונלי, מותאם ללקוח ובתזמון הנכון.

המשוב משמש כלי חשוב לזיהוי לקוחות המתקשים בהשלמת תהליך רכישה/שירות, ומאפשר לנקוט בפעולה מתקנת ממוקדת. כמו כן, ניתוח משוב אתר WEB ומשובי הלקוח והצלבתם עם נתונים תפעוליים הקשורים בפעילות האתר, מאפשרים זיהוי נקודות כשל בשרשרת השירותים ומניעים שיפור ברמה הארגונית.