Oracle Product Lifecycle Analytics

Druck

ניתוח כדאיות ההשקעה במוצרים חדשים על בסיס מכלול הנתונים המתקבלים ממקורות וגופים שונים לאורך מחזור החיים של המוצר,  מאפשר קבלת החלטות השקעה מושכלות יותר, תוך הפחתת
סיכונים ואפשרות להגיב באופן מיידי לדרישות השוק המשתנות.

למידע נוסף לחץ כאןלהורדת הברושור לחץ כאן